Setkání se školáky 17.9 2021

17.9 2021 uspořádal přítel Miloš Hanus setkání se školáky v arboretu Sofronka.