Složení výboru

Výbor ZO se dle hlasování schůze ze dne 29.2 2020 skládá z těchto členů:

funkcejménotelefonmail
Předseda:Ing. KADLEC Jaroslav603 210 335 jardapl@seznam.cz
Jednatel:Ing. ŠTÝSOVÁ Kateřina608 233 626katkastysova@seznam.cz
Pokladník:Ing. SCHOŘ Jiří724 246 314schorovi@cbox.cz
Nákazový referent:Brabec Petr724263436pbrabec@seznam.cz