Dotace

1. Krajská dotace – Podpora včelařství

Tuto dotaci pravidelně vypisuje Krajský úřad Plzeňského kraje zpravidla začátkem února a je určena jak pro začínající včelaře tak i stávající na nákup úlů, včelařského vybavení a ochranných pomůcek. Podmínky k získání dotace naleznete na našich webových stránkách. Zde si můžete přečíst pravidla pro žadatele o dotaci v roce 2024. Formulář pro podání žádosti ke stažení zde. Upřesnňující pravidla pro dotace zde.

2. Evropské dotace

Včelařské „eurodotace“ jsou určeny chovatelům včel registrovaným u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. (dále jen ČMSCH). Dotace se poskytují na léčiva pro včely, vybavení včelařskými pomůckami a zařízeními na získávání a zpracování medu a ke kočování včelstev, dále pak na ověření kvality medu, na podporu rozšíření včelích matek ze šlechtitelských chovů a na pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel, děti a mládež. Dotaci mohou získat i včelařské spolky na vybraná propagační opatření.

V rámci opatření Technická pomoc může samotný chovatel včel požádat o dotaci na pořízení nového technického vybavení a zařízení na vytáčení medu, na jeho zpracování a uskladnění, dále na zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky, lisy na mezistěny), na úlové váhy s plošinou a chladící technologie pro sklady sloužící ke skladování plástů.

Požadavek chovatele včel se může skládat z více zařízení, jejichž celková pořizovací hodnota však musí dosahovat nejméně 20 000 Kč včetně DPH. Maximální výše uznané částky může činit 100 000 Kč.

Tyto dotace nejsou určeny pro začínající včelaře. O dotaci mohou zažádat včelaři, kteří jsou evidováni u ČMSCH nejméně 3 roky, tj. před datem 1.1. 2019. Výše uvedené dotace pro rok 2022 nejsou tedy ani pro později zaevidované včelaře.

Veškeré informace k eurodotacím jsou k dispozici na web. stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) https://www.szif.cz/cs/dotace-na-opatreni-v-oblasti-vcelarstvi .

Vyplněný a podepsaný požadavek na poskytnutí dotace na opatření technická pomoc – nové zařízení 2021/2022 se zasílá na adresu ČSV, z.s., Křemencova 8, 115 24, Praha 1, nejpozději do 15. května 2022.

3. Národní dotace – dotace 1.D

Účelem této dotace je zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. Stát přispívá včelaři na včelstva, která budou v příslušném roce zazimována až do výše 180 Kč/ včelstvo. Žadatelem dotace je včelař, který chová včely na území ČR.


Vyplněnou žádost o dotaci odevzdejte nejpozději do 15. října 2023 základní organizaci, ve které jste členem. V případě, že nejste členem ČSV a chcete o ní požádat, zašlete žádost na Sekretariát ČSV, z.s. , Křemencova 8, 115 24, Praha 1.

Aktuální informace, pravidla, formuláře ohledně dotace 1. D naleznete na https://www.vcelarstvi.cz/dotace/ pod záložkou Národní dotace nebo v srpnovém čísle časopisu Včelařství 08/2023.