Přednáška p.Dvořáka, 18.11 2021

Spolek Včelaříme pro radost zorganizoval v mezigeneračním centru Totem 18.11 2021 přednášku „Jak omezovat varroázu v průběhu kalendářního roku a zkušenosti s izolací a klíckováním matek“. Přednáškou nás provedl dlouholetý včelař Antonín Dvořák ze Základní organizace Rokycany. Tímto p.Dvořákovi děkujeme za skvěle připravenou přednášku, plnou praktických rad z praxe zkušeného včelaře.